ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

 

Справжня Політика конфіденційності проекту «Платформа щодо вивчення англійської мови LINGVA.SKILLS» (далі - Виконавець), визначає загальні умови обробки та захисту персональних даних користувачів, які збираються в процесі отримання ними послуг Виконавця та використання Сайту Виконавця.

 

Під проектом «Платформа щодо вивчення англійської мови LINGVA.SKILLS » – Виконавець, в цьому Договорі слід розуміти постачальника послуг -  власника авторських прав на платформу: ТОВ «Академія навичок». Реквізити постачальника послуг будуть вказані в електронній квитанції, інвойсі платіжної системи та/або виставленому рахунку-фактурі.

 

  1. Визначення понять

1.1. Терміни і поняття, що використовуються в цій Політиці конфіденційності, вживаються в наступних значеннях:

Сайт - сукупність даних (текстів, графічних і дизайнерських елементів, зображень,  фото, відео, аудіо, комп'ютерних програм та інших результатів інтелектуальної діяльності,), які пов'язані між собою, що містяться в інформаційній системі, і забезпечують доступність цієї інформації для кінцевих споживачів і розміщуються за адресами: https://lingva.ua/ та/або https://srs.lingva.ua/.

Сторонні ресурси - будь-які соціальні мережі, сайти компаній - партнерів Виконавця, електронні листи, тощо - цей перелік не є вичерпним.

Користувач - фізична особа, що використовує Сайт та здійснює оплату за сертифікат Виконавця.

Виконавець - проект «Платформа щодо вивчення англійської мови LINGVA.SKILLS» (ТОВ «Академія навичок» - власник авторських прав на проект), яка є власником і розпорядником персональних даних користувачів.

1.2. Заголовки в цій Політиці конфіденційності наводяться тільки для зручності і не впливають на тлумачення пунктів Політики конфіденційності.

1.3. У разі, якщо в цій Політиці конфіденційності використовуються терміни і поняття не визначені цим розділом Політики конфіденційності, то тлумачення такого терміну або поняття відбувається відповідно до тексту цієї Політики. У разі відсутності однозначного тлумачення терміну або поняття, необхідно тлумачити це поняття виходячи з правил розуміння таких термінів і понять в мережі інтернет.

  1. Загальні положення

2.1. Перед реєстрацією на Сайті та/або здійсненням оплати послуг Виконавця, Користувач зобов'язаний ознайомитися з положеннями цієї Політики конфіденційності та надати свою однозначну згоду на обробку своїх персональних даних.

2.2. Користувач, заповнюючи форму та натискаючи кнопку «Зареєструватися», «Оплатити», тощо на сайті Виконавця, та/або здійснюючи оплату послуг Виконавця (натискаючи будь-яку кнопку з іншою назвою, яка має аналогічне значення), тим самим погоджується з умовами цієї Політики конфіденційності і дає згоду на обробку його персональних даних, згідно законодавства України. Згода Користувача на обробку його персональних даних може виражатися в конклюдентних діях, зокрема в продовженні використання Сайту та/або офіційних сторінок Виконавця на сторонніх ресурсах, після того, як Користувач повинен був ознайомитися з цією Політикою конфіденційності.

2.3. Користувач повинен негайно припинити використання Сайтом, якщо він не згоден з умовами цієї Політики конфіденційності.

2.4. Власником і розпорядником персональних даних відповідно до цієї Політики конфіденційності є проект «Платформа щодо вивчення англійської мови LINGVA.SKILLS» (ТОВ «Академія навичок»).

  1. Дані, які можуть збиратися

3.1.До інформації про Користувача, яка може збиратися відповідно до цієї Політики конфіденційності відносяться:

3.1.1. Інформація, отримана від Користувача, зокрема:

- ПІБ фізичної особи;

- електронна пошта;

3.1.2. Інформація отримана при використанні Сайту та/або сторонніх ресурсів, зокрема:

- файли Cookies;

- IP-адреса Користувача;

- поведінка Користувача на Сайті.

3.2.Виконавець може автоматично збирати неособисту інформацію Користувача, тобто таку, яка не дає можливості прямо або побічно ідентифікувати Користувача, в тому числі про тип браузера та/або пристрою Користувача, або інформацію про сайт, з якого Користувач перейшов на Сайт.

  1. Мета обробки та персональні дані, що зберігаються

4.1. Прізвище, ім'я, по батькові, та електронна пошта Користувача збираються для організації та реалізації співпраці між Користувачем і Виконавцем, зокрема для надання Виконавцем послуг Користувачеві. Така інформація зберігається протягом необмеженого строку з моменту останньої оплати послуг та/або останньої дати використання Сайту Виконавця. Користувач має право в будь-який момент відмовитися від співпраці між Користувачем і Виконавцем, визначеної цим пунктом.

4.2. Електронна пошта Користувача збираються для обміну інформацією з Користувачем, в тому числі для надання Користувачеві інформації рекламного характеру про діяльність Виконавця. Така інформація зберігається протягом необмеженого строку з моменту останньої оплати послуг, останньої дати використання Сайту Виконавця. Користувач має право в будь-який момент відмовитися від отримання повідомлень за допомогою електронного/мобільного шляху - засобами передачі даних (перелік не є вичерпним) - viber, whatsapp, telegram, тощо, на вказаний мобільний телефон, листів на електронну пошту з інформацією, визначеною цим пунктом.

4.3. Інформація про файли Cookies, IP-адреса Користувача, поведінку Користувача на Сайті збирається для адаптації маркетингових та рекламних заходів і контролю загальної та індивідуальної активності користувачів. Така інформація зберігається протягом необмеженого строку з моменту з моменту останньої оплати послуг, останньої дати використання Сайту Виконавця.

4.4. Виконавець не здійснює збір і обробку платежів Користувача. Такий збір і обробка здійснюється відповідно до внутрішніх документів платіжної системи-партнера і (або) банку-партнера.

  1. Права Користувача

5.1. Користувач має право:

5.1.1. знати про джерела збору, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) власника чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання зазначеної інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законодавством України;

5.1.2. отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

5.1.3. на доступ до своїх персональних даних;

5.1.4. отримувати не пізніше ніж за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законодавством України, відповідь про те, обробляються чи зберігаються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

5.1.5. пред'являти вмотивовану вимогу власнику персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

5.1.6. пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким власником і розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

5.1.7. на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

5.1.8. звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;

5.1.9. застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних; 5.1.10. вносити застереження про обмеження права на обробку своїх персональних даних при наданні згоди; 5.1.11. відкликати згоду на обробку персональних даних;

5.1.12. знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

5.1.13. на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

5.2. Користувач, який має намір реалізувати свої права, передбачені пунктом 5.1 цієї Політики конфіденційності, направляє свою вимогу на адресу електронної пошти: info@lingva.ua. Така вимога розглядається Виконавцем протягом 10 днів з моменту отримання.

  1. Доступ до персональних даних третіми особами

6.1. Персональні дані користувачів можуть бути передані третім особам в наступних випадках:

6.1.1. з письмової згоди Користувача;

6.1.2. у випадках, передбачених чинним законодавством України та цією Політикою конфіденційності;

6.1.3. в разі необхідності передачі даних партнерам (контрагентам і т.д.) Виконавця з метою здійснення операцій (виконання зобов'язань), пов'язаних з Користувачем.

6.2. Виконавець залишає за собою право надавати знеособлені дані будь-яким третім особам.

  1. Інші положення

7.1. Виконавець має право в односторонньому порядку змінювати умови цієї Політики конфіденційності, не повідомляючи про це Користувача. Зміни в Політику конфіденційності вступають в силу з моменту їх розміщення на Сайті в розділі “Публічні документи”.

7.2. У разі, якщо будь-яке з положень цієї Політики Конфіденційності буде визнано будь-яким компетентним державним органом України недійсним, це не вплине на дійсність або можливість виконання будь-яких інших умов цієї Політики Конфіденційності, які залишаються повністю дійсними, якщо інше не передбачено законодавством України.

7.3. Вирішення спорів, що виникають між Сторонами щодо виконання положень цієї Політики Конфіденційності, здійснюється шляхом переговорів.

7.4. Спори між Сторонами, неврегульовані Сторонами шляхом переговорів, вирішуються компетентним судом України в порядку, передбаченому процесуальним законодавством України.

 

реквізити Виконавця

 

ТОВ «Академія навичок»

Код ЄДРПОУ 38870862

п/р UA513052990000026006046203868 в АТ КБ Приватбанк

Юридична/фактична адреса:

01033, м. Київ, вул.Володимирська, буд. 82-г, 3 пов., оф.6