Skip to content

Методологія Lingva.Skills

Методичне підґрунття Lingva. Skills є поєднанням прямого методу та комунікатвної методики. Після відкриттів Нома Чомскі світ зрозумів важливість творчої складової людини. Пряма методика зійшла зі сцени але комунікативна не запропонувала повноцінної заміни позитивним рисам прямої. Метод Лінгва пропонує опрацювання граматичних шаблонів на величезному виборі прикладів і ситуацій в рамках наступних вправ:

Наявна система повторення пройденого матеріалу за алгоритмом SuperMemo-5. Кожен приклад супроводжується графічним зображенням, що відповідає змісту вправи.

Курс (А1-А2-В1-В1+) складається з 300 уроків, що містять близько 17000 прикладів. Наявна система «гейміфікації» (запровадження ігрових методик в навчальному процесі) - нараховуються бали за правильні відповіді. Наявна система вхідного діагностичного тестування та вихідного тестування на відповідність цільовим навичкам Методика орієнтована на формування звички активного і правильного використання мови в контексті повсякденного спілкування.

Отже, як виглядають особистий навчальний кабінет, типи завдань, профіль користувача на порталіLingva.Skills. Навчальний кабінет (жовтим кольором відмічені уроки, які почав виконувати користувач, або які частково зараховані йому при складанні вступного онлайн тесту). Після отримання 100 балів за кожний урок – він відмічається зеленим. Три типи завдань нараховують різну кількість балів за рівнем складності. Технології аудіювання, drag-and-drop, та інші речі закладені в основу вивчення кожної граматичної конструкції. Кожна конструкція має до 100 прикладів, правильне вирішення кожної нараховує бали, які відображаються у стрічці прогресу по кожному уроку та у загальному прогресі по кожному рівні, а також записується до статистики. Таким чином рівень А1-А2 наприклад має 10500 фраз (150 уроків х 70 прикладів в середньому), кожна з яких озвучена та візуалізована. Існує інформаційна граматична довідка.

Автори та методологи проекту проаналізували всі існуючі онлайн платформи з вивчення англійської мови (українські та зарубіжні), всі відомі методики вивчення граматики англійської мови, всесвітні тренди (гейміфікація, наприклад) та створили унікальний проект, який не має аналогів.

Навчання на сайті відбувається безкоштовно. Сертифікат про закінчення коштує 200 грн. Замовлення сертифікату не є обов'язковим.